Spåren av vikingatiden
2007-01-11 10:56:00
Våra veckodagar är uppkallade efter gudar i den fornnordiska mytologin. Gustaf Trotzig, professor i arkeologi, berättar om de spår vi idag kan se av vikingatiden.