Ska vi behandla fetma som en sjukdom?
2017-07-05 14:18:00
Sjuklig fetma har blivit en svensk folksjukdom. Ändå har antalet som erbjuds den mest effektiva behandlingsmetoden minskat kraftigt de senaste åren. Är det fördomar eller okunskap som får styra vårdens beslut?