Hudundersökning via mobilen
2016-11-23 11:36:00
Specialistläkare Lina Ivert visar hur en undersökning med teledermatoskopi går till.