ECCMID 2015 Marta Lado
2015-04-26 11:54:00
Marta Lado är "clinical lead" på ett av de största sjukhusen i Freetown, Sierra Leone. Hon var där då utbrottet i Sierra Leone startade.