Gir kombinasjonen av klasserom og nett bedre individuelt tilpasset opplæring?
2017-04-26 15:27:00
Johannes læringssenter-lærer Hilde Hadlands presentasjon på Norskkonferansen 2017