Hepatit B och TB – vem och hur vaccinera?
2017-02-02 13:22:00
Helena Hervius Askling, ordförande Expertgruppen för vaccinationer och bitr. smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm föreläser om Hepatit B och TB – vem och hur vaccinera?