Drømmen tar form
2013-09-06 13:50:00
Kari Moe Sundli og Rune M. Torgeirson bygger Norges største seilende treskute i Vågen.