Björn Österberg om Express
2012-03-07 00:00:00
Björn North Sails
intervjuvas av Stefan Falkenberg
Björn ingår i en ny Express satsning SWE 2004 är inköpt, siktet är inställt på Express SM i Varberg
Björn Österberg North Sails