Risker och hot vi kan stå inför i en kommun
2011-03-30 00:00:00
MSB har tagit fram en kort film med en exposé över de risker och hot vi kan stå inför i en kommun - från det stora till det lilla, från det väntade till det oväntade.