Jan Tønnesvang, Professor, Århus Universitet
2013-01-31 11:31:00
Kognitiv Livsvejledning er en interventionsmetode, der arbejder med de unges grundmotivationer og deres behov for vitalisering og psykologisk ilt til deres livsbaneudvikling. Med afsæt i den såkaldte vitaliseringsmodel åbner samtale op for sammen med den unge at tale om dennes aktuelle og ønskelige livssituation, livsudfordringer og dertil hørende problemområder, som identificeres og bearbejdes ved hjælp af en række kognitive metoder, der er tilpasset den unges modenhedsniveau og grad af emotionel belastning.