Disse to er ferdige i Elverum
2013-04-24 03:00:00
Lars Nordberg og Steffen Stegavik går mot karrierepunktum i Elverum.
Steffen Stegavik, Lars Nordberg, Håndball