Med digitalisering mot framtiden – ledarskap för sjukvårdens förnyelse
2017-07-05 11:55:00
Vårdens digitalisering är inte längre ett val utan ett måste. Vilket ledarskap krävs för att tillvarata möjligheterna och överbrygga hindren? Hur ger man utrymme för lokal innovation utan att äventyra integritet eller patientsäkerhet? Vilka egenskaper måste digitaliseringens ledare ha?