Sjømat – Mer balansert risk/reward i sektoren fremover
2017-10-03 10:19:00
Analyseteamet til DNB Markets opprettholder sitt langsiktige positive syn på sjømatsektoren, men er noe mindre optimistisk enn tidligere i det korte bildet. På den positive siden fremstår multiplene som attraktive og de langsiktige fundamentale forholdene er sterke. På den negative siden er de kortsiktige markedsforventningene etter vår mening for høye, samtidig som det er usikkerhet knyttet til lakseprisutviklingen.

I denne videoen ser du sjømat-analytiker Alexander Aukner forklare høydepunktene i rapporten.
MHG,GSF,LSG,SALM