Paneldebatt – Ulike perspektiver på karriereveiledning
2016-07-01 10:04:00
Panelet:
Helge Eide, områdedirektør Interessepolitikk KS
Arvid Ellingsen, LO
Roger Kjærgård, leder av regjeringens ekspertutvalg om karriereveiledning
Ingjerd E. Gaarder, seniorrådgiver i Vox
Kari Østerrud, direktør Senter for seniorpolitikk
Lisbeth Pedersen, koordinator for karriereveiledning, Nord-Trøndelag fylkeskommune