Diskusjon, spørsmål og svar på konferansen «Gode valg for den enkelte og samfunnet»
2016-07-01 09:48:00
Vi fikk inn spørsmål fra salen og satt sammen et panel fra fylkeskommunene, KD og KMD for å svare.