Samfunnskunnskapskonferansen 2012
2012-06-27 15:31:00
Professor Knut Kjeldstadli fra Universitetet i Oslo holdt innlegg om «Framveksten av det moderne Norge».