Opplandsmodellen
2016-04-06 10:24:00
Opplandsmodellen – hvordan utvikle gode samarbeidsmodeller for kompetanseutvikling av voksne? v/Torun Dotseth, daglig leder, Karriere Oppland Gjøvikregionen