Anders Folkestad holder innlegg på konferansen «Mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk»
2015-11-13 09:40:00
Vox og Kunnskapsdepartementet arrangerte konferansen som markerte starten på arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi. Anders Folkestad holdt innlegg om hva Unio mener en nasjonal kompetansepolitikk må inneholde.