Hva er utfordringene knyttet til at voksne har lave ferdigheter og svak formell kompetanse?
2016-04-06 10:21:00
Hva er utfordringene knyttet til at voksne har lave ferdigheter og svak formell kompetanse? v/Torgeir Nyen, Fafo