Gina Lund åpner konferansen «Mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk»
2015-11-13 09:16:00
Vox og Kunnskapsdepartementet arrangerte konferansen som markerte starten på arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi.