Jorunn Leegaard holder innlegg på konferansen «Mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk»
2015-11-13 09:48:00
Vox og Kunnskapsdepartementet arrangerte konferansen som markerte starten på arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi.Jorunn Leegaard holdt innlegg om hva KS mener en nasjonal kompetansepolitikk må inneholde.