Investerarna och sjukvården - har de samma bild av framtiden?
2017-07-05 10:43:00
För att driva utveckling behövs kapital – men hur ser investerarna på framtiden inom välfärdssektorn? Vilka typer av företag kommer de satsa på? Och hur passar detta in i sjukvårdsföreträdarnas framtidsplaner.