Kristin Skogen Lund holder innlegg på konferansen «Mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk»
2015-11-13 09:25:00
Vox og Kunnskapsdepartementet arrangerte konferansen som markerte starten på arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi. Kristin Skogen Lund holdt innlegg om hva NHO mener en nasjonal kompetansepolitikk må inneholde.