Samfunnskunnskapskonferansen 2012 - Jan Ellertsen
2012-06-29 11:04:00
Jan Ellertsen holdt innlegg om utdanning, kompetanse og arbeidsliv.