Margrethe M. Svensrud ønsker velkommen til konferansen «Gode valg for den enkelte og samfunnet»
2016-06-30 15:59:00
Tema for konferansen er hvordan den enkeltes muligheter til å ta bevisste og gode utdannings-, yrkes- og karrierevalg kan styrkes samtidig som at samfunnet og arbeidslivet får dekket sitt behov for kompetanse.