Midlertdig overnattingsplass
2014-01-31 14:44:00
I varmeteltet til Røde Kors kan fattige EØS-borgere finne en lun plass for vinternatten
rumenere romfolk tigger tiggere teltleir Barkåker Røde Kors