Kjærgårds innlegg
2016-07-01 10:10:00
Gode valg for den enkelte og samfunnet – Tema for konferansen er hvordan den enkeltes muligheter til å ta bevisste og gode utdannings-, yrkes- og karrierevalg kan styrkes samtidig som at samfunnet og arbeidslivet får dekket sitt behov for kompetanse.