Åpning av konferansen
2016-04-06 09:54:00
Hanne Caroline Simonsen Iversen, statssekretær JD og Christl Kvam, statssekretær ASD åpnet konferansen.