Psykisk ohälsa - ett sjukdomstillstånd eller en del av livet?
2017-04-04 11:28:00
Den 24 april bjuder Försäkringskassan in till ett frukostseminarium om psykisk ohälsa och sjukskrivning.

Sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser fortsätter att öka. Störst ökning sker i de lindrigare tillstånden under diagnosgruppen anpassningsstörningar och reaktion på svår stress. Men det finns stora skillnader i hur olika regioner och vårdenheter hanterar sjukskrivning i dessa diagnoser.

Möt representanter från socialförsäkringen och hälso- och sjukvården i ett samtal om en av vår tids stora utmaningar!