Health Tech Hub: Världsledande på e-hälsa till 2025 – hur gör vi det möjligt?
2017-07-04 11:25:00
År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att ta tillvara e-hälsans möjligheter för att underlätta för människor att uppnå en god hälsa – detta enligt regeringens vision. Vad krävs för att vi ska uppnå detta ur entreprenörernas perspektiv? Var krockar intressena?