Innledning ved Bjørn Haugstad, statssekretær KD, og Grete Ellingsen, statssekretær KMD
2016-06-30 16:18:00
Gode valg for den enkelte og samfunnet – Tema for konferansen er hvordan den enkeltes muligheter til å ta bevisste og gode utdannings-, yrkes- og karrierevalg kan styrkes samtidig som at samfunnet og arbeidslivet får dekket sitt behov for kompetanse.