Anne-Kari Bratten holder innlegg på konferansen «Mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk»
2015-11-13 09:36:00
Vox og Kunnskapsdepartementet arrangerte konferansen som markerte starten på arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi. Anne-Kari Bratten holdt innlegg om hva Spekter mener en nasjonal kompetansepolitikk må inneholde.