Anne Folkvord holder innlegg på konferansen «Mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk»
2015-11-13 09:45:00
Vox og Kunnskapsdepartementet arrangerte konferansen som markerte starten på arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi. Anne Folkvord holdt innlegg om hva Akademikerne mener en nasjonal kompetansepolitikk må inneholde.