Ikke like like lenger? Norske verdier under lupen
2017-04-26 13:58:00
Førsteamansuensis Thorgeir Storesund Kolshus' presentasjon på Norskkonferansen 2017