Jorunn Berland holder innlegg på konferansen «Mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk»
2015-11-13 09:43:00
Vox og Kunnskapsdepartementet arrangerte konferansen som markerte starten på arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi. Jorunn Berland holdt innlegg om hva YS mener en nasjonal kompetansepolitikk må inneholde.