144 nye studentboliger klare
2015-08-03 12:57:00
Boligsjef for Studentsamskipnaden Dag Lislerud Midtfjeld kan nå fortelle at byggetrinn to med 144 nye studenboliger nå er klare til studiestart. Med de 240 boligene som stod ferdig i fjor, er det no hele 354 nye boliger på Remmen.
Dag Lislerud Midtfjeld, studentboliger