Inger Lise Blyverket holder innlegg på konferansen «Mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk»
2015-11-13 09:46:00
Vox og Kunnskapsdepartementet arrangerte konferansen som markerte starten på arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi. Inger Lise Blyverket holdt innlegg om hva Virke mener en nasjonal kompetansepolitikk må inneholde.