Patientperspektivet på digitalisering
2018-06-19 10:48:00
Malin Carlbom, ME-patient berättar om vad hon skulle vilja ha av vården, och hur digitaliseringen skulle kunna underlätta för henne.