Räddningstjänsten i Karlstad minimerar användandet av släckningsskum
2015-12-23 16:33:00
Gifterna i släckningsskum kan förorena grundvattnet - en brunn kan bli utdömd i 100 år. Risken är också stor att brandmän kan skadas om de använder skummet vid släckningsarbetet. Sedan i somras används inte släckningsskum i räddningstjänten i Karlstadregionen, hör Morgan Palm, brandmästare i Karlstad, berätta om beslutet.