Bring the world to A6 [#256904_1]
2017-11-13 17:03:21
Beskrivning: Vi fick i uppgift att ljudsätta A6 nya varumärkeskoncept; ”ta världen till A6 och A6 till världen”. Utifrån vår ljudprofil skapades produkter för marknadsföring och byggnad. Vi valde att kombinera två universella språk; morse och musik och lät gatumusik från hela världen inspirera till kompositioner Arbetsgrupp: Arbetsgrupp: Anders Grehag - Alecta Frida Sjösten - Invinn Cathrine Simonsson - Invinn Martin Hallberg - Radja Frederik Ebert - Radja Ulrika Bengtsson - Tam Group Carl-Johan Viklund - RStudio Lars Broms - Newsec Anette Lindblad - Newsec