Bolig uten hindring KTD-versjon
2014-08-15 13:51:00
Filmen viser hvordan man ved hjelp av smarthusteknologi kan benytte mindre energi for å kunne fungere i en hverdagssituasjon.
Smarthus bolig uten hindring