Hvordan samarbeide lokalt for å lykkes med norskopplæring av innvandrere?
2016-04-06 10:03:00
Hvordan samarbeide lokalt for å lykkes med norskopplæring av innvandrere? v/Lars Fredrik Mørch, enhetsleder innvandringstjenesten, Nærøy kommune